Hoppa till innehåll

Företagsansvar

Inom djurfoderindustrin spelar ansvar en viktig roll i företagets värderingar och verksamhetssätt. Foderproduktionen har en betydande inverkan på såväl miljön som samhället som helhet. Produktansvaret i samband med tillverkning och försäljning av produkterna, omfattar exempelvis ansvar för näringsegenskaper och produktsäkerhet, information om produkten och marknadsföringspåståenden.

Foderproduktion regleras av foderlagar och vi är en fodertillverkare som är registrerad hos Livsmedelsverket. Vårt företag använder ett godkänt egenkontrollsystem, en HACCP-produktsäkerhetsplan och ett FSSC 22000-certifierat produktsäkerhetssystem. Certifieringen av produktsäkerhetssystemet indikerar i synnerhet att vårt företag har mycket höga kvalitets- och säkerhetskrav som överskrider minimikraven inom foderlagstiftningen.

Eläinruokatehdas Lemmikki Oy:s verksamhetsidé har sedan starten varit att tillverka inhemskt, högklassigt och säkert foder som uppfyller näringsbehovet hos husdjur och vilda fåglar. Våra produkter innehåller finska råvaror och är dessutom högklassiga, rena och mycket smakliga.

För oss innebär ansvarsfullhet framförallt att producera artspecifikt och hälsofrämjande foder som har en positiv effekt på husdjurets välbefinnande. Förutom djurets välbefinnande är det viktigt för oss att tillverka produkter som husdjursägarna kan lita på och använda säkert. Under planeringsstadiet av en produkt tar vi hänsyn till den näringsmässiga kvaliteten och hälsoeffekterna vilket visar att vårt företag tar sitt ansvar när det gäller näringsrikt foder. Vi väljer våra råvaror utifrån ursprung, produktionsförhållanden och ansvars- och hållbarhetscertifieringar.

Välbefinnandet hos alla husdjur, och till och med fågelbestånd, påverkas av vilken typ av produkter som tillverkas och finns tillgängliga på marknaden.

  • Vi vill hjälpa småfåglarna att överleva den utmanande nordiska vintern genom att erbjuda näringsrik, välsmakande och lättsmält mat. Vi har också utvecklat fågelmat utan nät så att fåglarna ska kunna äta på ett säkert sätt. Våra fågelmatsprodukter är värmebehandlade och innehåller inte fröskal, så utfodringsplatsen förblir hygienisk och ren, vilket minskar risken för sjukdom.
  • Vi vill tillverka hund- och kattmat som stöder den artspecifika kosten för husdjur. Vi använder inga onödiga råvaror, såsom spannmål eller tillsatt socker i våra produkter, eftersom hundar och katter varken behöver dem eller mår bra av dem. Vi tillverkar råfoderprodukter som är den mest naturliga, välsmakande och näringsrika maten för hundar och katter.
  • Vi vill tillverka produkter av finska råvaror och stödja finländska arbetstillfällen både inom industrin och jordbruket.

Råvaror

Som regel använder vi finska råvaror och biprodukter från livsmedelsindustrin. Det är viktigt för oss att använda finska råvaror och att välja de råvaror som utgör den bästa näringen för djurarten ifråga samtidigt som djurens överkänslighet och allergier beaktas.

För att våra produkter ska vara rena, hälsosamma och med en så låg allergenhalt som möjligt, tillsätter vi inte några onödiga fyllmedel eller överflödiga smakämnen, konserveringsmedel eller tillsatser. Därigenom stöder vi på bästa sätt ett hälsosamt liv för alla husdjur.

-> Vi stöder den finska köttindustrin genom att tillvarata sidoströmmar från gårdar och styckningsanläggningar, det vill säga sådana råvaror som annars inte skulle användas inom livsmedelsindustrin.

-> Finskt kött är rent och säkert att använda även när det är rått, eftersom det inte innehåller onödig antibiotika och andra läkemedel och den mikrobiologiska risken är låg när den hanteras korrekt.

-> I majoriteten av våra produkter använder vi endast färskt kött och inte köttmjöl. Färskt kött är bättre ur näringssynpunkt och mindre processat än köttmjöl som många tillverkare använder istället för färskt kött.

-> Vi använder finska grönsaker, havre och ägg i våra produkter. På så sätt stöder vi inhemsk produktion och arbetstillfällen.

-> Vi minskar miljöbelastningen genom att använda lokala råvaror när det är möjligt.

I stället för tillverkarens ansvar är det en bra idé att se över verksamheten i hela produktkedjan, såsom förpackningsmaterialens och råvarornas ursprung. Missförhållanden inom produktionskedjan påverkar även hur etiskt det företag som bearbetar och marknadsför produkten verkligen kan vara. De största miljömässiga och sociala konsekvenserna kommer i regel från råvaruproducenterna. Betydelsefullt företagsansvar inkluderar en översikt av det egna arbetet samt att se över hur intressegrupperna förbinder sig till en ansvarsfull verksamhet.

Förpackningsmaterial

Vi använder finska leverantörer av förpackningsmaterial så långt det är möjligt. På så sätt stöder vi industrin i Finland och minskar miljöbelastningen tack vare mindre logistikbehov. Vi köper våra kartonger, förpackningsfilmer, påsar och dekaler från finska aktörer. Vi har valt optimalt material för våra produktförpackningar för lång hållbarhet och bästa möjliga användbarhet. När det gäller vår förpackningsdesign strävar vi efter att minimera användningen av material och undvika överemballering. Våra försäljningspartier säljs i kartonger som är ekologiska, lätta och helt återvinningsbara. Vi väljer råvaror och material med lägsta möjliga miljöpåverkan under produktens hela livscykel.

Vår produktion

Det har varit en hederssak för oss att producera högklassig naturlig mat för husdjur i mer än 30 år. Våra produkter tillverkas i vår fabrik i Kuopio. Vi använder modern teknologi vid våra produktionsprocesser . Vi har genom erfarenhet hittat de bästa recepten och metoderna för tillverkning av våra produkter. Vi använder grön energi för att tillverka våra produkter och vid våra tillverkningsprocesser strävar vi efter lägsta möjliga miljöbelastning överlag.