Hoppa till innehåll

Allmän information om fågelmatning/utfodringens abc

Med vintermatning hjälper du fåglarna att överleva den långa och kalla vintern, när matförsörjningen i naturen är dålig. I Finland är också de korta vinterdagarna en utmaning. Fåglarna måste lyckas tanka tillräckligt med energi under de enstaka ljusa timmarna.

Vintermatning av småfåglar garanterar näring åt fåglarna även under den hårdaste kylan och de kortaste dagarna i norr. Samtidigt skänker de små bevingade vännerna glädje i det stilla vinterlandskapet och garanterar dig vacker fågelsång nästa vår. Det är trevligt att följa gästerna på utfodringsplatsen. Att mata fåglar ger dig möjligheten att njuta av de vilda djurens sällskap och passar även sådana hushåll där det inte finns möjlighet att ha husdjur.

Fåglarna gagnas av vintermatning från hösten och långt in på våren. Matning tidigt på hösten hjälper de arter som håller på att fylla sina vinterförråd. Och de arter som inte har några vinterförråd, tankar sina kroppar med feta frön inför vintern. Det är dags att påbörja matningen när maten för fåglarna börjar sina i naturen. Oftast sker detta när marken fryser till eller täcks av snö. På våren kan man fortsätta mata fåglarna tills de börjar hitta föda i naturen. Våren är en mycket utmanande tid för fåglarna på grund av det oförutsägbara vädret och all energi som läggs på häckning och ungproduktion.

Fåglarna lär sig att återvända till bekanta utfodringsplatser och kommer ofta tillbaka på hösten för att se om det redan finns mat på den välbekanta utfodringsplatsen. Flyttfåglar återvänder ofta till samma revir år efter år. I mars–april fylls utfodringsplatserna med hungriga flyttfåglar vars energireserver har tömts under den ansträngande flyttresan. Under speltiden på våren förbrukar fåglar också mycket energi.

En skyddad utfodringsplats är säkrast för småfåglar

Se till att det finns en säker och lugn plats för fåglar att äta på.

Det är bra att placera utfodringsplatsen på en skyddad plats, nära en buske eller ett tätt träd. Placera gärna utfodringsplatsen en bit från fönstren, så att inte fåglarna flyger in i dem. En bra utfodringsplats ger också fåglarna möjlighet att se i många olika riktningar. Se till så att ——fågelmatare, fågelbräden och fett- och fröblandningarna är sådana att fågeln inte riskerar att fastna i dem. Var också uppmärksam så att inte katter kommer åt att lurpassa på fåglarna vid utfodringsplatsen.

Det finns fågelbräden, fågelmatare samt talgstänger för matning av fåglar. För en enkel och attraktiv servering, häng upp en mängd olika talgkorvar och läckerstänger på utfodringsplatsen.

Flera utfodringsstationer säkerställer att fåglar med längre rang på gården också får tillgång till mat. Det är viktigt att sköta hygienen på utfodringsplatsen så att den förblir sjukdomsfri under hela utfodringssäsongen. Genom att använda värmebehandlade produkter ser du till så att fröna inte innehåller och sprider salmonella. En välvårdad utfodringsplats håller oönskade gäster såsom möss och råttor borta. Välj fågelmatare och mat där fåglarna inte kan gå i maten, då håller sig maten ren. I Vinterfågel -produkterna har fåglarnas säkerhet på utfodringsplatsen särskilt uppmärksammats. Det nätfria upphängningssystemet som utvecklats för produkterna förhindrar att fåglar fastnar i nätet medan de äter.

Fåglar behöver mångsidig mat

Fågelmat bör ha ett högt energiinnehåll så fågeln får mer energi av maten än vad det går åt till att äta. En hög fetthalt garanterar ett högt energiinnehåll. Bröd och andra produkter med mycket mjöl fyller magen men innehåller inte tillräckligt med energi. Det är viktigt att fåglarna lätt kan smälta den mat de äter. Fett ger fågeln lättsmält energi snabbt medan det kan vara svårare att smälta exempelvis fröer. Då måste också fågelns matsmältningssystem jobba hårdare för att omvandla maten till energi.

Fettfröblandningarna Vinterfågel och Tintin är särskilt utvecklade för de nordiska fåglarnas utmanande vinterförhållanden och höga energibehov. Genom att hänga upp finsk fågelmat på utfodringsplatsen säkerställer du att maten innehåller en stor mängd energi, som är lätt att smälta för fågeln. Alla finska fettfröblandningarna i Vinterfågel och Tintin är värmebehandlade och således rena och säkra att använda utan risk för salmonella.

Om du vill bjuda på mer varierad mat, kan du utöver fettstänger även bjuda fåglarna på jordnötter, solrosfrön, havre, frukt och bär samt ister. Många fåglar föredrar solrosfrön och kastar andra korn från fågelmataren eller fågelbrädet till marken, där gärna gulsparvar och gråsiskor äter upp dem. Tänk på att om du bjuder på mat som innehåller fröskal, kan de skal som har hamnat på marken, locka till sig objudna gäster såsom möss och råttor. Vid matning med frön är det extra viktigt att se till att utfodringsplatsen är ren och fri från skräp.

Vinterfågel Jordnötstång, Vinterfågel fettrik fågelfröblandning, Tintin Talgfröblandning och Tintin Läckerstång är perfekta val för extra matningsplatser utöver fågelmatare och fågelbräden och lockar fler fåglar till utfodringsplatsen. Ett lämpligt val för vårens flyttfåglar och för matning under speltiden är Vinterfågel vårgodis. Vårgodis innehåller rikligt med protein och mineraler som fåglarna behöver extra mycket för ungproduktion och under häckningstiden.

Även fast vädret börjar bli varmare på våren, går mycket av fåglarnas energi åt till ungproduktion och att bygga bon. Under det oförutsägbara vårvädret är det bra att fortsätta mata på utfodringsplatserna. Både mammorna och ungarna behöver mycket energi, protein och mineraler ända fram till sommaren.

Fågelmat bör ha ett högt energiinnehåll så fågeln får mer energi av maten än vad det går åt till att äta. En hög fetthalt garanterar ett högt energiinnehåll.