Hoppa till innehåll

Foder för dräktiga och digivande hundar

Det är bra att tänka på tikens matning och näringsmässiga hälsa redan i god tid före den planerade parningen. Studier har visat att tikens muskulära tillstånd påverkar hur smidig förlossningen blir. Det är även känt att över- eller undervikt har samband med eventuella reproduktionsstörningar.

Nio veckor av graviditeten

En hund är normalt dräktig i ca 63 dygn. Under de första två tredjedelarna, det vill säga de första fem veckorna, kan man fortsätta mata tiken som före parningen; med välbekant högklassig kost i normala storleksportioner. Det är under de första fem veckorna som fostren som utvecklas i livmodern, absorberar alla nödvändiga byggstenar via mammans moderkaka. Det är därför viktigt att se till att mamman får i sig tillräckligt med fettsyror, mineraler och vitamin E, B och C. I synnerhet fördubblas behovet av E-vitamin under dräktighetstiden för att skydda immunitet och foster.

Under dräktighetens sista trimester ökar tikens energibehov markant eftersom fostrens tillväxt accelererar. Särskilt i stora kullar kan energibehovet öka med upp till 20 procent, och hunden kan äta upp till 1,5 gånger mer mat under dräktigheten. Samtidigt minskar storleken på tikens magsäck eftersom fostren upptar utrymme i magen. I detta skede av dräktigheten är det därför nödvändigt att byta till flera matningstillfällen och mindre portionsstorlekar. Maten bör vara lättsmält och näringstätare eftersom hunden ska få fler ingredienser som främjar tillväxten men i mindre volym. Vid detta skede i dräktigheten övergår man ofta till helfoder som utvecklats för valpar, men för tikar som äter råfoder minskas andelen grönsaker och ben medan andelen kött, organ och ägg ökas.

Under dräktigheten måste man se efter tikens vikt, så även om mängden mat ökas stegvis från den sjätte veckan, bör det inte finnas obegränsat med mat tillgängligt. Stora ändringar i tikens kost bör undvikas under dräktigheten och digivningen, eftersom plötsliga ändringar i matningen påverkar upptagningen av näring samt tarmfloran och kan leda till tarmproblem.

Från bröstmjölk för immunitet

Under digivningen spelar kostens kvalitet en ännu viktigare roll. Tiken behöver mycket energi och kosten bör vara rik på lättsmält animaliskt protein (>30%), fett (>20%) och kalcium. Portionsstorlekarna bör vara större, och det är bra att dela upp antalet matningar i 3–4 måltider per dag. Stora kullar kan behöver upp till fyra gånger så mycket mat jämfört med normalt födointag. Det är också viktigt att se till vätsketillförseln, eftersom den påverkar mammans mjölkproduktion och matportioner bör serveras med mycket vätska.

Mamman bör ha en mångsidig mikrobiota, det är avgörande för att bygga upp valparnas mikrobiota. Mikrobpreparat som ges till hundar under dräktigheten och digivningsperioden har visat sig minska risken för att valparna tidigt ska utveckla immun- och ämnesomsättningssjukdomar.

Lättsmält och högklassig mat ger energi till mamman och främjar mjölkproduktionen.