Hur skall jag välja rätt fågelmat!

Utfodring av fåglar spelar en viktig roll i Norden, då födointaget i naturen är svagt under den långa och kalla vintern. Regelbunden vinterutfodring hjälper fåglarna att klara vintern. Utfodringen startas på hösten när fåglarnas näring i naturen minskar.Rätt näringsintag är viktigt under krävande vinterförhållanden. Olika fågelarter har olika favoriträtter. Fett/talg är ett av de mest…