Pressmeddelande

Eläinruokatehdas Lemmikki Oy har fått en ny ägare fr.o.m. den 1.9.2014 Svensk kapitalinvesteringsfirma Serendipity Innovations AB har köpt Eläinruokatehdas Lemmikki OY. Serendipity Innovations äger redan en veterinärmedicintillverkare, vars kunskaper skall utnyttjas i Lemmikki OYs produktutveckling. Förändringen offererar Lemmikki OY även nya möjligheter att skaffa råmaterial och brädda sig till nya marknader. Lemmikki OYs verksamhet fortsätter…